About Us

White Metal Shop är ett företag som endast säljer Accessoarer, Smycken, CD, Vinyler, T-shirt och andra Coola prylar med Kristen grund.


Vår vision är att få tag på unika varor samt musik med bra kvalitet därför kan man finna en del prylar av samlarvärde. En del varor kan därför ta slut och inte återkomma i lager. Självklart, om det är något som inte finns och som ni söker efter, så ska vi försöka få tag i det önskade, kravet är dock att det är på Kristen grund och inget ockult.


När det gäller musiken så kommer ni endast finna Black Metal, Death Metal, Gothic, Punk, Industri Metal, Nu Metal & MetalCore, då jag specialiserat mig på dessa stilar.

På White Metal Cafe  kan ni även finna en del melodisk musik dock så säljs detta endast på cafét när vi har öppet


Hur betalar man och beställer på denna sida?


Ni skickar helt enkelt beställningen till min epost: henrik@whitemetalshop.se


Ni får en bekräftelse samt faktura på det ni ska betala, endast förskottsbetalning till clearnr 6180 kontonr 733 217 052 , jag skickar inga varor förrän jag ser mottagen betalning, ( porto + avgift tillkommer alla varor)! Ni kan även betala med Swish till nr 0733810597


Övriga länder utom Sverige; PayPal finns email; henrik@whitemetalshop.se


Vad gäller vid byte av varor?


Självklart kan ni byta om något gått sönder vid leveransen eller att det är något fel på skickad produkt. Skicka ett meddelande till mig med bild på den trasiga produkten så ersätter jag den med en ny!


Självförvållade skador bytes ej!


När det gäller T-shirt så byter vi endast om du ej har använt T-shirten.


Alla CD samt Vinyl, där finner du under varan hur många som finns kvar, om det endast står, In Stock så finns det fler än två varor! om det står out of stock så är varan slut, priserna kan ni se under varan sek = Svenska kronor


Frakt kostnad?


Från 0 till 1 kilo 50 kr, upp till 2 kilo 100 kr, för beställningar på varor för 1200 kr eller mer bjuder jag på portot dock så gäller inte det special Order, samt övriga länder då blir det den frakt kostnad som gäller för respektive land.

 
 
 

For questions send an email

     

White Metal Shop is a company that only sells Accessories, Jewelry, CDs, Vinyl’s, T-shirt and other Cool gadgets with Christian foundation.


Our vision is to get hold of unique merchandise and music with good quality therefore; one can find some unique gadgets of value to collectors. Some goods may therefore expire and not come back in stock. Obviously, if there is something that does not exist and that you're looking for, and we will try to do our best to get your desired, the requirement is that it is on Christian grounds and no occult.


When it comes to music so you will only find Black Metal, Death Metal , Gothic, Punk, Industrial Metal, Now Metal & MetalCore, then I have specialized in these styles.


How to pay and order on this page?


You simply send the order to my email: henrik@whitemetalshop.se

You will receive a confirmation and invoice to what you'll pay only advance payment to clear number 6180 account number 733217052 (HB), I do not send goods fore I received the confirmation of your payment, (+ postage charges all items)!


Other countries except Sweden; PayPal is email; henrik@whitemetalshop.se


As regards the exchange of goods?


Of course you can change if something is broken upon delivery or that there is something wrong product sent. Send me a message with a picture of the defective product so I replace it with a new one!


Self-inflicted injury is non-returnable!


When it comes to T-shirt so we change only if you have not used the T-shirt.


All the CD and Vinyl, where you will find the article how many are left, it only remains, in stock, there are more than two goods!


Shipping cost?


From 0 to 1 kg 50 SEK, up to 2 kilos 70 SEK, for orders for goods for SEK 1200 or more,however, does not apply to the special order I offer postage - this only applies to orders from Sweden, other countries will be the shipping, cost that apply to each country.


Are you looking for Classic metal and thrash you will find it easiest on my colleague's website www.metalcommunity.se