White Metal Cafe

White Metal Café

 

CAFE START EFTER SOMMAR UPPEHÅLL

 

Vi har beslutat att bara ha caféet öppet en gång i månaden under hösten 2017, undantag i december då vi har 2 gånger eftersom vi gör avslut med det populära ”Jul-metal”.

Datum;

9 september

7 oktober

4 november

2 december

16 december ”julmetal”

Följande gäller;

Bön mellan 17-18 utom vid julmetal då öppnar vi direkt vid 17!

Försäljning öppnar 18 & sista beställning 22.30 vi stänger vid 23!

Lättare måltid med sallad, kvällens meny gäller, håll utkik!

Hembakat, kaffe, te, saft, läsk samt snacks finns till försäljning.

Det går även bra att beställa mat övriga tider enligt meny, även massage, boka minst en vecka i förväg, tack! Se separat information!

Välkomna att stötta vår mission!

 

Ansvariga Henrik & Jeanette Larsson

Adress; Lantgårdsvägen 98, Viby, Sollentuna

Find the place ?

 

CAFE START AFTER SUMMER BREAK

 

We have decided to only have the cafe open once a month during the fall of 2017, except in December when we have 2 times because we end with our popular "Christmas metal".

Date;

September 9th

October 7th

November 4th

December 2nd

December 16th "Christmas metal"

The following applies;

Prayer between 5 pm-6 pm except Christmas metal, we will open at 5 pm !

Sales open 6 pm & final order 10.30 pm, we close at 11 pm!

Lighter meal with salad, evening menu applies, keep an eye out!

Home-made buns, coffee, tea, juice, soda and snacks are available for sale.

It is also possible to order food other times according to the menu, even massage, book at least one week in advance, thanks! Read more in separate information posted!

 

Welcome to support our mission!

Directors; Henrik & Jeanette Larsson

Adress; Lantgårdsvägen 98 Viby sollentuna